آمارنامه

تعداد دوره‌ها                              9 

تعداد ارسال شده                      982

تعداد پذیرفته شده                     61 

تعداد نویسنده                           577       

نسبت دریافت فایل بر مقاله     638.66

فصل نامه جغرافیای طبیعی

 

خلاصۀ استاندارد:   Physical Geography Quarterly

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی-پژوهشی)

زبان انتشار: فارسی (با چکیدۀ انگلیسی)

میانگین زمان داوری:  الی 5 ماه

نرخ پذیرش: 24%

نوع داوری: دوسوکور

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد و رایگان به مقالات

رتبه کسب شده توسط دفتر کمیسیون نشریات وزارت علوم: ب 

مجله جغرافیای طبیعی به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات علمی و جلوگیری از دریافت تحقیقات تکراری از نرم افزارهای مشابه یاب استفاده می کند.

 از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است مقالات خود را فقط از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی خود ارسال نموده و صرفاً از همین طریق نیز پیگیری نمایند و از تحویل یا ارسال مقاله به ایمیل هر شخص حقیقی یا حقوقی و تماس تلفنی در این زمینه مطلقاً خودداری نمایند؛ زیرا دفتر مجله در مقابل مقالاتی که به جز از طریق سامانه مجله ارسال گردد، مسئولیتی نخواهد داشت.

نویسندگان محترم می‌توانند برای مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور (کلیک کنید) برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به فصلنامه استفاده کنند. نویسندگان محترم دقت کنند که حتما باید گزارش PDF مشابهت‌یابی را که از مستقیما مشابهت‌یاب دریافت می‌‌کنند به فصلنامه ارسال نمایند.

شماره جاری: دوره 15، شماره 55، فروردین 1401 

مقاله علمی - پژوهشی

1. تحلیل حساسیت جریان مناطق خشک در برابر عناصر جوی با رویکرد تغییر اقلیم مطالعه موردی: حوضه آبریز مرکزی ایران

صفحه 1-15

فروزان عیسوندزیبایی؛ منوچهر فرج زاده؛ یوسف قویدل رحیمی


مقاله مستخرج از پایان نامه

2. واکاوی خشکسالی‌های نهان درآب و هوای فراخشک ایران (مطالعه موردی: مرکز، جنوب و شرق ایران)

صفحه 17-32

مجید گزل خو؛ رضا برنا؛ حسین محمدی؛ فریده اسدیان


مقاله علمی - پژوهشی

3. ارزیابی شاخص خشکی گیاه مبتنی بر تصاویر ماهواره‌ای در استان سیستان و بلوچستان

صفحه 33-48

معصومه نبوی زاده؛ کمال امیدوار؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری؛ احمد مزیدی


6. تحلیل شواهد تغییراقلیم در سواحل جنوبی دریای خزر

صفحه 77-89

علیرضا صادقی نیا؛ مهدی صداقت؛ سمیه رفعتی


مقاله مستخرج از پایان نامه

7. تحلیل فرکتالی بارش‌های روزانه دو حوضه‌ آبریز کرخه ودز

صفحه 97-120

زیبا حسنوند؛ داریوش یاراحمدی؛ حسن لشکری؛ حمید میرهاشمی


ابر واژگان