نویسنده = عبدالرسول قنبری
تعداد مقالات: 6
3. ارزیابی وپتانسیل سنجی خطروقوع سیل درشهرجناح با استفاده ازالگوریتم ماشین بردارپشتیبان (SVM)

دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 107-125

علی راستگو؛ عبدالرسول قنبری؛ احمد انصاری لاری


4. برنامه‌ریزی محیط‌زیست در مقیاس چشم‌انداز محلی مطالعه موردی: شهرستان کردکوی

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 139-164

شهربانو گلچوبی دیوا؛ منصور رضاعلی؛ سیداسحاق جلالیان؛ فریبرز احمدی دهکاء


5. پهنه‌بندی آسیب‌پذیری ناشی از زلزله با استفاده از منطق فازی در GIS مطالعه موردی شهر لار

دوره 12، شماره 43، بهار 1398، صفحه 105-122

افشین جعفرنیا؛ احمدعلی خرم بخت؛ عبدالرسول قنبری


6. آمایش و توسعه‌ی زمین‌گردشگری در جزیره‌ قشم

دوره 10، شماره 36، تابستان 1396، صفحه 109-124

ذبیح اله چهارراهی؛ منصور رضاعلی؛ فرشته کیانی نژاد