نویسنده = شهربانو گلچوبی دیوا
تعداد مقالات: 1
1. برنامه‌ریزی محیط‌زیست در مقیاس چشم‌انداز محلی مطالعه موردی: شهرستان کردکوی

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 139-164

شهربانو گلچوبی دیوا؛ منصور رضاعلی؛ سیداسحاق جلالیان؛ فریبرز احمدی دهکاء