نویسنده = شیوا سرتیاک
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پدافند غیرعامل مبتنی بر سیستم حمل‌ونقل شهری (مطالعه موردی: منطقه شرق اصفهان)

دوره 13، شماره 50، زمستان 1399، صفحه 129-148

شیوا سرتیاک؛ مژگان زعیم دار؛ امیر مسعود رحیمی؛ سید علی جوزی؛ حمیدرضا خالدی