نویسنده = علی‌اصغر عبداللهی
تعداد مقالات: 1
1. نقش حرکات دامنه‌ای"ریزش" در ایجاد مخاطرات ریلی(محور ریلی زاهدان-کرمان)

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 117-132

مریم نعمتی؛ مصطفی خبازی؛ علی‌اصغر عبداللهی؛ علی قضات