نویسنده = محمود احمدی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل همدیدی سیل ویرانگر تیرماه سال1394 شمال ایران

دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 83-104

محمود احمدی؛ فرزانه جعفری


2. تحلیل زمانی مکانی سالانه توفانهای تندری استان تهران

دوره 8، شماره 28، تابستان 1394، صفحه 87-100

محمود احمدی؛ یوسف قویدل رحیمی؛ محدثه جانثاری