نویسنده = حسین محمدی
تعداد مقالات: 5
1. قابلیت اراضی کشت و توسعه گیاه دارویی آنغوزه با رویکرد اقلیمی مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 13، شماره 48، تیر 1399، صفحه 17-32

سید احمد عبدلپور؛ حسین محمدی؛ علی‌اکبر شمسی‌پور


2. تاثیرتغییر آب وهوا بر نیاز آبی برنج در استان مازندران

دوره 12، شماره 46، اسفند 1398، صفحه 1-14

اسماعیل ایران نژاد؛ حسین محمدی؛ رضا برنا


4. ارزیابی روند تغییرات دما، الگوی جزیره حرارتی و پوشش گیاهی ایام گرم شهر تهران

دوره 10، شماره 38، اسفند 1396، صفحه 1-18

محمد رضا نجفیان گرجی؛ ابراهیم مقیمی؛ حسین محمدی