نویسنده = حسین محمدی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیرتغییر آب وهوا بر نیاز آبی برنج در استان مازندران

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 0-0

اسماعیل ایران نژاد؛ حسین محمدی؛ رضا برنا


2. پهنه بندی اقلیم کشاورزی محصول گندم دیم در استان لرستان با استفاده از تکنیک‌های سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 0-0

غلام رضا احمدی؛ پرویز کردوانی؛ حسین محمدی


3. ارزیابی روند تغییرات دما، الگوی جزیره حرارتی و پوشش گیاهی ایام گرم شهر تهران

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 1-18

محمد رضا نجفیان گرجی؛ ابراهیم مقیمی؛ حسین محمدی