نویسنده = مهدی نارنگی فرد
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل توابع حاکم بر دینامیک ساختار تعادلی بارش ماهانه و سالانه در ایستگاه همدید شیراز

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 71-88

عبدالعلی کمانه؛ مهدی نارنگی فرد؛ احمد مزیدی؛ غلامعلی مظفری


2. شناخت الگوهای همدید مؤثر بر دوره های ترسالی و خشکسالی در ایران مرکزی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1394، صفحه 19-40

مهران فاطمی؛ کمال امیدوار؛ مهدی نارنگی فرد؛ خداکرم حاتمی بهمن بیگلو