نویسنده = معصومه رجبی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فعّالیّت نئوتکتونیکی در حوضه آبریز قلعه‌چای

دوره 8، شماره 30، زمستان 1394، صفحه 1-14

معصومه رجبی؛ فریبا کرمی؛ مریم انصاری