نویسنده = محمد شریفی نیا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تأثیر عوامل مورفودینامیک خشکی بر شکل گیری و گسترش دلتای مند - استان بوشهر

دوره 8، شماره 27، بهار 1394، صفحه 39-56

سیاوش شایان؛ غلامرضا زارع‌؛ مجتبی یمانی؛ محمد شریفی نیا؛ محسن سلطان پور