نویسنده = کمال امیدوار
تعداد مقالات: 3
1. ناحیه بندی خشکسالی های ایران

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 0-0

کمال امیدوار؛ سعیده موید فر؛ مهران فاطمی؛ مهدی نارنگی فرد


2. شناخت الگوهای همدید مؤثر بر دوره های ترسالی و خشکسالی در ایران مرکزی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1394، صفحه 19-40

مهران فاطمی؛ کمال امیدوار؛ مهدی نارنگی فرد؛ خداکرم حاتمی بهمن بیگلو


3. ارزیابی دقت شبکه عصبی مصنوعی بازگشتی نارکس در پیش بینی بارش روزانه در استان کرمان

دوره 8، شماره 27، بهار 1394، صفحه 73-90

کمال امیدوار؛ معصومه نبوی زاده؛ میثم ثمره قاسم