نویسنده = امیر گندمکار
تعداد مقالات: 5
1. بررسی رابطه بین الگوهای پیوند از دور نیمکره شمالی با خشک‌سالی‌های شمال غرب ایران

دوره 14، شماره 51، بهار 1400، صفحه 55-74

یوسف طلوعی؛ امیر گندمکار؛ محسن باقری بداغ آبادی


2. شناسایی روند تغییرات دمای سواحل جنوبی ایران و ارتباط آن با الگوهای پیوند از دور

دوره 13، شماره 49، پاییز 1399، صفحه 1-22

کامران اسماعیلی؛ امیر گندمکار؛ مرتضی خداقلی


3. بررسی روند زمانی- مکانی مخاطره گردوغبار در استان کهگیلویه و بویراحمد

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 99-122

علی مدبرپور؛ امیر گندمکار؛ مرتضی خداقلی


4. تعیین شاخص سوزباد در ایران بر پایه داده های اقلیمی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 67-81

سعید رنجبر؛ غلامعلی کمالی؛ هوشمند عطائی؛ امیر گندمکار


5. بررسی روند تغییرات دمای ایستگاه همدید شیراز به روش آماری مَن کِندال

دوره 8، شماره 27، بهار 1394، صفحه 105-118

غلامرضا قهاری؛ امیر گندمکار؛ بهرام نجف پور؛ مسعود نجابت