نویسنده = عیسی جوکار سرهنگی
تعداد مقالات: 4
1. پهنه‌بندی خطرپذیری آبخوان کارستی دشت الشتر با مدل کپ

دوره 14، شماره 52، تابستان 1400، صفحه 83-98

محمد علی زنگنه اسدی؛ تیمور کولیوند؛ عیسی جوکار سرهنگی


3. تحلیل عوامل موثر بر تشکیل و گسترش بدلندها در حوضه ماملو، جاجرود

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 81-94

عیسی جوکار سرهنگی؛ رضا اسماعیلی؛ نرگس مرتضایی


4. تعیین پتانسیل سیلخیزی با استفاده از روش تاپسیس، مطالعه موردی استان مازندران، حوضه آبریز گلندرود

دوره 9، شماره 31، بهار 1395، صفحه 77-87

رضا اسماعیلی؛ عیسی جوکار سرهنگی؛ پروین روشن نکو