نویسنده = فریده اسدیان
تعداد مقالات: 3
2. کارایی الگوهای مدل ریزمقیاس نمایی آماری SDSM در پیش بینی پارامترهای دمایی درحوضه آبریز میناب

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 47-66

فرشاد جوادی زاده؛ پرویز کردوانی؛ بهلول علیجانی؛ فریده اسدیان


3. بررسی تغییر فرم سازند گچساران در محدوده سد گتوند علیا با استفاده از داده های سنجش از دور راداری

دوره 11، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 49-62

اکبر هاشمی فرد؛ پرویز کردوانی؛ فریده اسدیان