نویسنده = غلام حسن جعفری
تعداد مقالات: 2
2. بررسی خشکی هیدرولوژیکی حوضه‌های داخلی ایران

دوره 10، شماره 35، بهار 1396، صفحه 87-100

غلام حسن جعفری؛ مینا آوجی