نویسنده = احمد مزیدی
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی تاثیر سامانه کم فشار سودانی بر بارش های رگباری ناحیه کوه پایه‌ای داخلی ایران

دوره 10، شماره 35، بهار 1396، صفحه 61-74

محسن فنودی؛ کمال امیدوار؛ احمد مزیدی


3. تحلیل توابع حاکم بر دینامیک ساختار تعادلی بارش ماهانه و سالانه در ایستگاه همدید شیراز

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 71-88

عبدالعلی کمانه؛ مهدی نارنگی فرد؛ احمد مزیدی؛ غلامعلی مظفری