نویسنده = غلامرضا براتی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی همدید شهرهای رکورددار سرما در ایران

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 69-80

غلامرضا براتی؛ محمد مرادی؛ فاطمه شیری