نویسنده = عبدالعظیم قانقرمه
تعداد مقالات: 1
1. برنامه مدیریت تطبیقی منابع آبی استان گلستان جهت کاهش ریسک خشکسالی‌های آتی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 95-116

عبدالعظیم قانقرمه؛ غلامرضا روشن؛ سعید نگهبان