نویسنده = حسن لشکری
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل همدیدی و ساختار دینامیکی الگوهای تابستانه استان خوزستان

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 17-29

ناهید جمالی زاده؛ منیژه ظهوریان پردل؛ حسن لشکری؛ علیرضا شکیبا؛ زینب محمدی


2. تحلیل همدیدی – آماری برف‌های سنگین استان گیلان

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 1-14

آرش شادپور؛ حسن لشکری؛ رضا برنا


3. نقش توپوگرافی در تشدید بارش‌های جنوب و جنوب غرب ایران

دوره 11، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 17-33

زینب محمدی؛ حسن لشکری


4. بررسی ظرفیت های توسعه ژئوتوریسم در استان سمنان با استفاده از مدل SWOT

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 37-50

حسن لشکری؛ محمدحسین ریاضی