نویسنده = امان اله فتح نیا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط دمای سطح آب شمال اقیانوس هند با بارش های فصلی ایران

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 117-133

امان اله فتح نیا؛ محمد احمدی؛ روشنک یاری