نویسنده = بهلول علیجانی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی و تحلیل توزیع فضایی پدیده شرجی در سواحل شمالی خلیج فارس

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 31-49

زهرا کره بندی؛ محمد سلیقه؛ بهلول علیجانی


2. کارایی الگوهای مدل ریزمقیاس نمایی آماری SDSM در پیش بینی پارامترهای دمایی درحوضه آبریز میناب

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 47-66

فرشاد جوادی زاده؛ پرویز کردوانی؛ بهلول علیجانی؛ فریده اسدیان


3. شناسایی پهنه های همسان تولید گندم دیم با ریز پهنه بندی اقلیمی در کردستان

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 65-78

ناصح قادری؛ بهلول علیجانی؛ زهرا حجازی زاده؛ محمد سلیقه


4. تاثیر تغییر اقلیم بر پراکنش رطوبت ویژه در سواحل شمالی خلیج فارس

دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 33-46

طیبه دهقانی؛ محمد سلیقه؛ بهلول علیجانی