نویسنده = شهرام روستائی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی روش رگرسیون لجستیک در بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه حاجیلر چای

دوره 10، شماره 37، پاییز 1396، صفحه 45-57

لیلا خدائی قشلاق؛ شهرام روستائی؛ سید اسدالله حجازی