نویسنده = مجید رضایی بنفشه
تعداد مقالات: 1
1. پهنه بندی تبخیر-تعرق پتانسیل استان آذربایجان شرقی به کمک داده های دورسنجی فرآورده مودیس

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 37-48

مجید رضایی بنفشه؛ سعید جهانبخش اصل؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ فاطمه جعفری شندی