نویسنده = پرویز کردوانی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی برنامه احیاء دریاچه ارومیه از ابعاد طبیعی _ زیستی ، اقتصادی و حکمروایی آب

دوره 10، شماره 36، تابستان 1396، صفحه 61-72

اکبر صوفی؛ پرویز کردوانی؛ رحیم سرور


2. مقایسه شاخص های خشکسالی اقلیمی در ایستگاه های بارشی ایران

دوره 10، شماره 36، تابستان 1396، صفحه 89-108

علی وخشوری؛ زین العابدین جعفرپور؛ پرویز کردوانی