نویسنده = فرشته کیانی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. آمایش و توسعه‌ی زمین‌گردشگری در جزیره‌ قشم

دوره 10، شماره 36، تابستان 1396، صفحه 109-124

ذبیح اله چهارراهی؛ منصور رضاعلی؛ فرشته کیانی نژاد