نویسنده = عزت الله قنواتی
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل و ارزیابی قابلیتهای ژئومورفوتوریسمی منطقه شیروان دره سی سبلان بر اساس روش پری یرا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

جبراییل کاظمی اردبیلی؛ عزت الله قنواتی؛ مسلم قاسمی


3. تحلیل و ارزیابی قابلیت‌های ژئومورفوتوریسمی منطقه شیروان دره سی سبلان بر اساس روش پری یرا

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 35-46

عزت الله قنواتی؛ مسلم قاسمی؛ جبراییل کاظمی اردبیلی