نویسنده = کوهزاد رئیس پور
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی توزیع زمانی- مکانی سرعت باد سطحی در گستره‌ی جغرافیایی ایران با استفاده از مدل MERRA-2

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 89-104

کوهزاد رئیس پور؛ هلاله فهیمی؛ رویا پورکریم