نویسنده = کوهزاد رئیس پور
تعداد مقالات: 2
1. پایش ماهواره‌ای دمای روزهنگام سطح زمین حوضه‌ی آبریز جازموریان با استفاده از فرآورده‌های سنجنده‌ی مودیس

دوره 14، شماره 52، تابستان 1400، صفحه 63-81

بهروز آباد؛ برومند صلاحی؛ کوهزاد رئیس پور؛ مسعود مردادی


2. واکاوی توزیع زمانی- مکانی سرعت باد سطحی در گستره‌ی جغرافیایی ایران با استفاده از مدل MERRA-2

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 89-104

کوهزاد رئیس پور؛ هلاله فهیمی؛ رویا پورکریم