کلیدواژه‌ها = دما
تعداد مقالات: 3
1. پهنه بندی اقلیم کشاورزی محصول گندم دیم در استان لرستان با استفاده از تکنیک‌های سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 0-0

غلام رضا احمدی؛ پرویز کردوانی؛ حسین محمدی


2. آشکارسازی تغییر اقلیم منطقه خلیج فارس با استفاده از داده های خروجی مدلCGCM. A1B

دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 1-22

زهرا حجازی زاده؛ محمد سلیقه؛ صمد کمالی