کلیدواژه‌ها = دما
تعداد مقالات: 5
1. چشم اندازآینده تغییرات دما و بارش در سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 35-51

مریم کثیری؛ مسعود گودرزی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ صدرالدین متولی


2. طبقه‌بندی اقلیمی استان هرمزگان بر اساس روش لیتین اسکی

دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 45-59

صدیقه پرون؛ غلامرضا یاوری؛ مریم رضازاده


4. آشکارسازی تغییر اقلیم منطقه خلیج فارس با استفاده از داده های خروجی مدلCGCM. A1B

دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 1-22

زهرا حجازی زاده؛ محمد سلیقه؛ صمد کمالی