کلیدواژه‌ها = منطق فازی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی و تحلیل عوامل طبیعی موثر در گسترش کالبدی آتی شهر خوانسار با استفاده از روش فازی

دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 0-0

امیر کرم؛ منصوره سادات حسینی


3. پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل نسبت فراوانی و منطق فازی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان جم )

دوره 8، شماره 30، زمستان 1394، صفحه 15-30

امیر صفاری؛ منیره رعیتی شوازی؛ مریم جان احمدی؛ لیلا شیرزاد ملایری