کلیدواژه‌ها = AHP
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل فضایی _ مکانی تابش دریافتی سطح استان کرمانشاه و مکانیابی سایت‌های خورشیدی

دوره 8، شماره 30، زمستان 1394، صفحه 71-87

فیروز مجرد؛ امان الله فتح نیا؛ سعید رجایی


3. مدل توسعه شهر ساحلی گمیشان بر اساس عوامل محیطی و تجزیه و تحلیل مکانی

دوره 8، شماره 28، تابستان 1394، صفحه 17-28

مرضیه حسینی؛ ابراهیم مقیمی؛ محمدرضا ثروتی