کلیدواژه‌ها = GIS
تعداد مقالات: 11
2. تحلیل اثر تغییر اقلیم بر کیفیت زیستگاههای طبیعی (مطالعه موردی: کوهستان سهند)

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 1-15

علی اصغر آزاد؛ منوچهر فرج زاده اصل؛ رضا برنا


6. تعیین پتانسیل سیلخیزی با استفاده از روش تاپسیس، مطالعه موردی استان مازندران، حوضه آبریز گلندرود

دوره 9، شماره 31، بهار 1395، صفحه 77-87

رضا اسماعیلی؛ عیسی جوکار سرهنگی؛ پروین روشن نکو


7. پهنه بندی زمین لغزش با استفاده از مدل AHPدر محیط GIS منطقه مورد مطالعه روستای دره گز قلندران شهر دهدز

دوره 9، شماره 31، بهار 1395، صفحه 105-118

مسعود صفایی پور؛ علی شجاعیان؛ نسرین آتش افروز


8. مدل توسعه شهر ساحلی گمیشان بر اساس عوامل محیطی و تجزیه و تحلیل مکانی

دوره 8، شماره 28، تابستان 1394، صفحه 17-28

مرضیه حسینی؛ ابراهیم مقیمی؛ محمدرضا ثروتی


10. امکان سنجی وقوع سیل در حوضه آبخیز لیلان چای (مراغه) به روش CN

دوره 7، شماره 25، پاییز 1393، صفحه 13-26

محمدرضا ثروتی؛ اکبر رستمی؛ فاطمه خدادادی