کلیدواژه‌ها = خشکسالی
تعداد مقالات: 11
2. اثر خشکسالی بر کیفیت منابع آب‌های سطحی استان گلستان جهت اهداف آبیاری، مطالعه موردی: رودخانه گرگانرود

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 75-88

نادر جندقی؛ علی حشمت پور؛ مجتبی قره محمودلو؛ سعیده پسند


4. برنامه مدیریت تطبیقی منابع آبی استان گلستان جهت کاهش ریسک خشکسالی‌های آتی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1396، صفحه 95-116

عبدالعظیم قانقرمه؛ غلامرضا روشن؛ سعید نگهبان


8. آزمون مدلهای ارزیابی خشکسالی و ترسالی برای ایستگاههای اندیمشک و ماهشهر خوزستان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1394، صفحه 107-116

فریده عظیمی؛ غلامعلی فرهادوند؛ منیژه ظهوریان پردل


9. شناخت الگوهای همدید مؤثر بر دوره های ترسالی و خشکسالی در ایران مرکزی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1394، صفحه 19-40

مهران فاطمی؛ کمال امیدوار؛ مهدی نارنگی فرد؛ خداکرم حاتمی بهمن بیگلو


10. پهنه بندی شاخصهای خشکسالی SPI و DI با استفاده از داده های شبکه ای بارش در شمال غرب ایران

دوره 8، شماره 29، پاییز 1394، صفحه 117-130

خدیجه جوان؛ محمدرضا عزیز زاده؛ هوشنگ بشیری؛ فریبا شهریار سرنقی