کلیدواژه‌ها = شاخص آسایش گرمایی PET
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پتانسیلهای اقلیمی گردشگری در استان کرمان

دوره 7، شماره 25، آبان 1393، صفحه 1-12

بهلول علیجانی؛ سعیده زابلی