کلیدواژه‌ها = پهنه بندی
تعداد مقالات: 9
1. شناسایی پهنه های همسان تولید گندم با ریز پهنه \iki fkndبندی اقلیمی در کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

ناصح قادری؛ بهلول علیجانی؛ زهرا حجازی زاده


2. ارزیابی وپتانسیل سنجی خطروقوع سیل درشهرجناح با استفاده ازالگوریتم ماشین بردارپشتیبان (SVM)

دوره 12، شماره 45، پاییز 1398، صفحه 107-125

علی راستگو؛ عبدالرسول قنبری؛ احمد انصاری لاری


3. شناسایی پهنه های همسان تولید گندم دیم با ریز پهنه بندی اقلیمی در کردستان

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 65-78

ناصح قادری؛ بهلول علیجانی؛ زهرا حجازی زاده؛ محمد سلیقه


5. پهنه بندی زمین لغزش با استفاده از مدل AHPدر محیط GIS منطقه مورد مطالعه روستای دره گز قلندران شهر دهدز

دوره 9، شماره 31، بهار 1395، صفحه 105-118

مسعود صفایی پور؛ علی شجاعیان؛ نسرین آتش افروز


9. پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی با استفاده از تلفیق مدل هیدرولوژیکی CN و AHP در محیط GIS مطالعه موردی: حوضه رودخانه بالخلو

دوره 7، شماره 25، پاییز 1393، صفحه 67-80

عزت اله قنواتی؛ امیر صفاری؛ ابراهیم بهشتی جاوید؛ اسماعیل منصوریان