کلیدواژه‌ها = ژئومورفولوژی
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی لندفرم ژئومورفولوژیک – سنگ چینه‌ای گنبدهای نمکی هرمز بر پایه تفسیر تصاویر ماهواره ای +ETM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

محسن پورخسروانی؛ علی مهرابی نژاد