کلیدواژه‌ها = ژئوتوریسم
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ظرفیت های توسعه ژئوتوریسم در استان سمنان با استفاده از مدل SWOT

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 37-50

حسن لشکری؛ محمدحسین ریاضی


2. رتبه بندی انگیزه ژئوتوریسم در انتخاب چشمه های باداب سورت با مدل SDAC

دوره 8، شماره 27، بهار 1394، صفحه 57-72

صمد فتوحی؛ محمدرضا علیزاده؛ فاطمه اسلام فرد؛ مهدی جعفری