کلیدواژه‌ها = سامانه اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل ویکور، در حوضه آبریز حاجیلرچای

دوره 12، شماره 44، تابستان 1398، صفحه 51-65

سید اسد اله حجازی؛ شهرام روستایی؛ مریم رنجبریان شادباد