کلیدواژه‌ها = توسعه فیزیکی شهر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و پهنه‌بندی تناسب پارامترهای محیطی برای توسعه فیزیکی شهرها (مطالعه موردی: شهر میاندوآب)

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 1-16

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ رحیم سرور؛ علی احمدی