کلیدواژه‌ها = SPSS
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خشک شدن آب دریاچه ارومیه براساس مدل دلفی

دوره 10، شماره 35، بهار 1396، صفحه 101-114

محبوب بابایی؛ رضا قادری؛ ایوب بدراق نژاد؛ زهره آزادفلاح