کلیدواژه‌ها = زمین لغزش
تعداد مقالات: 8
1. بررسی و پتانسیل‌یابی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل منطق فازی در حوضه آبریز کهمان استان لرستان

دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 61-74

داریوش ابوالفتحی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ احسان قلعه


3. ارزیابی روش رگرسیون لجستیک در بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه حاجیلر چای

دوره 10، شماره 37، پاییز 1396، صفحه 45-57

لیلا خدائی قشلاق؛ شهرام روستائی؛ سید اسدالله حجازی


7. پهنه بندی زمین لغزش با استفاده از مدل AHPدر محیط GIS منطقه مورد مطالعه روستای دره گز قلندران شهر دهدز

دوره 9، شماره 31، بهار 1395، صفحه 105-118

مسعود صفایی پور؛ علی شجاعیان؛ نسرین آتش افروز