کلیدواژه‌ها = گردشگری درمانی
تعداد مقالات: 1
1. قابلیّتهای زّمین گردشگری (ژئوتوریسم) چّشمه های آّبگرم وّ مّعدنی اّیران

دوره 8، شماره 28، تابستان 1394، صفحه 101-116

سیدمحمد میرحسینی؛ زهرا عابدپور؛ فاضل شاکری