کلیدواژه‌ها = ترسالی
تعداد مقالات: 2
1. شناخت الگوهای همدید مؤثر بر دوره های ترسالی و خشکسالی در ایران مرکزی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1394، صفحه 19-40

مهران فاطمی؛ کمال امیدوار؛ مهدی نارنگی فرد؛ خداکرم حاتمی بهمن بیگلو


2. آزمون مدلهای ارزیابی خشکسالی و ترسالی برای ایستگاههای اندیمشک و ماهشهر خوزستان

دوره 8، شماره 29، پاییز 1394، صفحه 107-116

فریده عظیمی؛ غلامعلی فرهادوند؛ منیژه ظهوریان پردل