کلیدواژه‌ها = محصولات سنجش از دور
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد محصولات سنجش از دور در شناسایی نواحی بحرانی ناشی از دماهای فرین ماهانه در ایران

دوره 8، شماره 30، زمستان 1394، صفحه 89-98

محمد رضایی؛ الهام قاسمی فر؛ یوسف قویدل رحیمی