کلیدواژه‌ها = شاخص های پایداری
تعداد مقالات: 1
1. گردشگری پایدار در اکوسیستم تالاب ها ,مطالعه موردی: تالاب های شهرستان نقده

دوره 8، شماره 30، زمستان 1394، صفحه 99-118

حسن اسماعیل زاده؛ شمسی صالح پور؛ یعقوب اسماعیل زاده