کلیدواژه‌ها = تحلیل همدیدی- شرق ایران- بادهای 120 روزه- ناحیه‌ی سیستان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط متقابل باد صد و بیست روزه سیستان و بادهای شرق خراسان

دوره 9، شماره 31، بهار 1395، صفحه 19-37

محمود خسروی؛ عباس مفیدی؛ رویا پورکریم برابادی