کلیدواژه‌ها = تکتونیک
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر تکتونیک بر مورفومتری و جورشدگی رسوبات بستر رودخانه قشلاق

دوره 9، شماره 32، تابستان 1395، صفحه 89-104

هادی نیری؛ خبات امانی؛ اختر امانی