کلیدواژه‌ها = دمای سطح زمین (LST)
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ارتباط کاربری اراضی شهری و جزایر حرارتی، مطالعه موردی: شهر بیابانی یزد

دوره 13، شماره 47، بهار 1399، صفحه 1-17

کمال امیدوار؛ سعیده موید فر؛ مهران فاطمی؛ مهدی نارنگی فرد