کلیدواژه‌ها = شواهدژئومورفیک
تعداد مقالات: 1
1. برآورد دبی وتراز سیلاب ها ی گذشته ی رودخانه سیروان، با استفاده از شواهد ژئومورفولوژیکی و سیلابی

دوره 9، شماره 33، پاییز 1395، صفحه 1-18

محمد حسین رضایی مقدم؛ محمد رضا نیکجو؛ داود مختاری؛ سید رضا حسین زاده؛ حسام ملکی