کلیدواژه‌ها = خشکسالی اقلیمی – شاخص های خشکسالی اقلیمی: RAI
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه شاخص های خشکسالی اقلیمی در ایستگاه های بارشی ایران

دوره 10، شماره 36، تابستان 1396، صفحه 89-108

علی وخشوری؛ زین العابدین جعفرپور؛ پرویز کردوانی