کلیدواژه‌ها = Z و SPI – روش TOPSIS – ضریب همبستگی اسپیرمن – پهنه بندی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه شاخص های خشکسالی اقلیمی در ایستگاه های بارشی ایران

دوره 10، شماره 36، تابستان 1396، صفحه 89-108

علی وخشوری؛ زین العابدین جعفرپور؛ پرویز کردوانی